Info MSKS - Závěry ze školení rozhodčích MSKS 2010

12.04.2010 13:41
Poznatky ze školení mezinárodních rozhodčích FCI
11.-12. 12.2009

 

 Stopy

Beze změn.

 

Stopovací šňůra – 10 m.

Beze změn – pes se uvádí od kolíku (není vyhledání ze čtverce), FH 2, IPO FH

 


Poslušnost

 

Vyžaduje se: sebedůvěra, radostná, přesná práce, koncentrace, korektnost

 

CELKOVÁ DISKVALIFIKACE

 

Všechny získané body (i z ostatních oddílů) jsou odebrány. V přezkušování se nepokračuje. Ve VK nebudou zapsány body, známka.

 

ČÁSTEČNÁ DISKVALIFIKACE

 

Nejsou uznány  získané body v oddílu, ve kterém došlo k diskvalifikaci,oddíl je hodnocen nula bodů (do VK nebudou zapsány body z tohoto oddílu), body z ostatních oddílů zůstávají nebo  v nich může pokračovat .

Fyzické upozornění pro upoutání pozornosti psa - po jednom napomenutí, vede k diskvalifikaci oddílu.

 

Složení cviku: zákl. postoj (ZP), začátek cviku, průběh cviku, provedení, ukončení, pochvala

Délka ZP – 3 s, ukončení cviku – v ZP, vždy 3 sekundy – začátek, pochvala….

Přechody -  posuzovány spolu s cvikem.

 

Není – li cvik proveden po 3 povelu – známka nedostatečná-nula bodů

Neprovede – li pes po 3 povelu část cviku – hodnocení (max. v „horní nedostatečné“)

 

Aport skokem dle IPO(VPG)

                           pes shodí překážku při skoku tam  – cvik se nechá zopakovat (bez bodů za skok tam)

                           - pes shodí překážku při skoku zpět – bez opakování (bez bodů za skok zpět)

                           - znovu odhození aportu ( rozhodčí povolí) – když si jde psovod pro aport musí pes zůstat sedět

                             na místě.Opustí-li místo je cvik hodnocen nulou    

 

Anulace cviku:


 - výrazná pomoc psovoda, bez této pomoci by pes nebyl schopen cvik splnit

 -  podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku

 - neprovedení cviku na třetí povel 

 

IPO

 

 

- psovod na překážce vyjde se psem k překážce – poklepání na překážku

  (neplatí pro IPO V)

- odložení za pochodu -  psovod výrazně pomůže psovi

- aport pes upustí a ani přes další povel ho nezvedne, psovod opustí své stanoviště

- opuštění místa při krátkodobém odložení o více než 3 kroky

- vysílání -  pes nepřekoná 2/3 vzdálenosti nebo se odchýlí o více jak 30°

- přivolání -  pes nepřijde ani na třetí povel

 

NZŘ

 

 

 -pokud ZŘ povoluje jen posunek a je použit zvuk. povel – cvik může být anulován

 -pokud ZŘ povoluje jen zvuk. povel a je použit posunek – cvik může být anulován

 -aport přes překážku – pes oběhne překážku s aportem

 -opuštění místa při krátkodobém odložení o více než 2 m

 -vysílání – pes neuběhne polovinu vzdálenosti, odchylka o 45°

 -přivolání ZVV 2 – nepřijde na 3 povel - nula za přivolání, body za vysílání zůstávají

                              - při cviku „vysílání“ se pes vzdálí od psovoda méně jak 15 kroků

 -přivolání ZVV 3 – nepřijde na 3 povel – nula za přivolání, body za první vysílání zůstávají,

  druhé vysílání se anuluje i s přivoláním

                               - při cviku „vysílání“ se pes vzdálí od psovoda méně jak 25 kroků

  

Obrana

 

Zákus pevný, klidný, plný

Obíhání – rychle, těsně, bez oblouků, prověření zástěny,při vracení nabíhá na psovoda

Vyštěkání – do 5 s, jinak je to vystavení, těsnost do 1 kroku

 

Vyhledání pomocníka – revír

 

Diskvalifikace: -opuštění prostoru, nereaguje na 3 povel-disk. celková

                               -při ztrátě orientace na poslední maketu ho může psovod znovu                    

                                vyslat. Najde-li figuranta a provede vystavení a nebo vyštěkání je hodno-

                                cen známkou nedostatečně,nenajde-li figuranta –disk.C        

                                -přivolání psa k noze mezi předposl. a posl. maketou-disk.C

 

Vystavení, vyštěkání

 

 

Diskvalifikace: odběhnutí od figuranta (více jak 5 kroků)-disk.C

                               pes jde naproti psovodovi(více jak 5 kroků)-disk.C

                               neodvolání psa od figuranta ani na 3 povel-disk.C

                               pes se zařadí k rozhodčímu – nepřijde-li pes na další 2 povely k noze pso-

                               voda-disk.C   

                               pes napadne a stále drží-na pokyn R je povolen jeden povel „k noze“,            

                               (jestliže pes pustí a přiřadí se k noze hodnocen 1 bodem),

                                nepustí-li-disk.celková          

                                opustí-li fig. před povelem rozhodčího k opuštění středové osy může ho

                                psovod znovu na poslední maketu vyslat.Provede-li pes vystavení a nebo

                                vyštěkání-hodnocení známkou nedostatečně.V opačném případě disk.C      

 

Útěk

 

Diskvalifikace: napadne (kousne) figuranta před pohybem -disk.celková

                              pokud opustí vyznačený prostor – na pokyn rozhodčího jde psovod na 

                              místo kde psa odložil,na další pokyn rozhodčího psa přivolá  jedním            

                              povelem k noze a znovu odloží.Cvik se dokončí  ale je hodnocen

                              nula bodů.Pokud pes znovu opustí místo-disk.celková     

                              nezadrží figuranta do 20 kroků-disk.C

 

Dohlídání

 

Diskvalifikace: -pes odejde od figuranta více jak 10 kroků-dis k.C

                                  -dodatečný povel pro psa k setrvání u figuranta-disk.C

 

Zadní doprovod

 

Diskvalifikace: -napadnutí (kousnutí) figuranta-disk.celková

                               -pes odběhne do blízkosti figuranta –na pokyn rozhodčího se psovod i  

                                figurant zastaví a na další pokyn rozhodčího si psa přivolá k noze.Jestliže    

                                pes přijde  na jeden povel k noze,tak se pokračuje ve vypracování cviku,ale  

                                tento je hodnocen nula bodů,jestliže nepřijde na povel k noze a nebo znovu

                                odběhne-disk.celková  

Boční doprovod

 

Diskvalifikace: -pes napadne při doprovodu-na pokyn rozhodčího se figurant i psovod          

                                zastaví a na další pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa jedním povelem

                                k noze (cvik hodnocen uspokojivě).Nepustí-li pes a nebo znovu napadne-

                                disk.celková 

                               -při předání figuranta si psovod připoutá psa na vodítko na pokyn roz–

                                hodčího (až se figurant vzdálí asi 5 kroků).Dojde-li v této části k napadnutí

                                figuranta může psovod na pokyn rozhodčího psa přivolat jedním povelem

                                k noze (hodnoceno uspokojivě).Nepřijde-li pes na jeden povel k noze-

                                disk.celková                                   

                             -fyzický kontakt psovoda (chycení za obojek, naražení kolenem) provedený

                              za účelem zamezení chyby může vést k disk.C

 

Pouštění

 

Diskvalifikace: -3 povely v odstupu 3 s – na pokyn rozhodčího, krátké povely

                              - jméno psa místo pusť – bodové srážky podle tabulky minus body za použítí  jména

                                psa, to 2body za jméno při použití jednoho a nebo dvou povelů.Při použítí jména psa

                                při pouštění u třetího povelu ztráta 3 bodů minus body dle tabulky.Při cviku „Útěk“   

                                může dojít až k nule za cvik

  

Útok na psa z pohybu

 

-na pokyn rozhodčího odchází psovod se psem na volno na místo,odkud bude vysílat psa na figuranta

-pes musí sedět klidně u nohy-pokud je neklidný až těžce zvladatelný může mu být hodnocení sníženo

  až o 3 známky

-je-li vyslán a nebo vyběhne sám před pokynem rozhodčího-hodnoceno  nedostatečně

-při ztrátě orientace na figuranta (pes běží např.na rozhodčího)-hodnoceno nedostatečně

 

Dohlídání

 

 

-hodnocení dle ustanovení ZŘ IPO (VPG)