Seznam zkoušek plánovaných na 1. pololetí 2017:

17.01.2017 13:13

Viz cms.kkneredin.webnode.cz/kalendar-akci/zkousky/